Koučing – Poradenstvo - Workshopy 

O mne

„Ten, kto chce objaviť nové kraje, musí byť ochotný stratiť na dlhý čas z dohľadu pobrežie.“

Neznámy autor 

 

Chápala som, keď sa ľudia venovali opusteným deťom, toto však bolo niečo iné. Odvtedy som akosi intuitívne cítila, že ľudia materiálne chudobní nás môžu veľa naučiť a že je potrebné zasadzovať sa za to, aby aj oni mohli žiť v dôstojnejších podmienkach.

 

Môj život sprevádzajú dve veľké túžby, ktoré môžem symbolicky zhmotniť do dvoch slov – psychológia (túžba pozitívne ovplyvňovať životné príbehy iných) a Afrika (túžba byť blízko materiálne chudobných). Vzájomne sa prelínajú, podporujú, dopĺňajú.

 

 Keď som bola na strednej škole, videla som film o deťoch z detského domova, medzi ktorými bol chlapec, ktorý nerozprával. Veľa si už z neho nepamätám, ale postava psychologičky ma silno zasiahla, bol to človek, ktorý zdanlivo veľa nerobil, ale prostredníctvom otvoreného vzťahu priviedol chlapca k odvahe povedať svoje prvé slovo. Aj ja som zatúžila, robiť v živote niečo podobné, sprevádzať a ovplyvňovať ľudí spôsobom, ktorý im umožní žiť plnším životom.Druhá veľká inšpirácia prišla v postave Matky Terezy, zakladateľky rehole Misionárok lásky, drobnej ženy v bielo-modrom sári, ktorá sa začala venovať zomierajúcim. Jej túžba umožniť ľuďom, aby zomreli milovaní, ma fascinovala. 

Cesta k psychológii

Som veľmi vďačná, že život mi umožnil ísť v ústrety mojim túžbam, aj keď, ako to už zvyčajne býva, nebola priama cesta. Psychológiu som vyštudovala na Trnavskej univerzite, až keď som našla v sebe odvahu prihlásiť sa na druhú vysokú školu a študovať s ľuďmi, ktorí boli odo mňa podstatne mladší. Často som sa musela usmievať, keď hovorili poznámky v zmysle, že psychologické vzdelanie mi umožňuje „vidieť do druhých“. Mne skôr dalo veľkú dávku pokory voči tajomstvu životnej cesty každého človeka a posilnilo moje odhodlanie nesúdiť druhých, ale skôr sa ich snažiť pochopiť či rešpektovať. 

Cesty do Afriky

S deťmi na ulici, Nairobi, Keňa

 

Na africký kontinent som prvýkrát zavítala doslova na pár dní vďaka mojej práci pre detskú organizáciu Erko a jej kolednícku akciu Dobrá novina. Nasledovala trojtýždňová služobná cesta po projektoch v Keni a Ugande a po rokoch intenzívnej práce som sa začiatkom roku 2005 do Kene presťahovala. Nasledovalo päť nie ľahkých, ale požehnaných rokov naplnených prácou s deťmi, mladými i staršími, mužmi i ženami. Zažila som bolesti aj bohatstvá chudobných a ľudí na samotnom okraji a mohla som precítiť aj ich úžasnú vnútornú silu a chuť žiť. Dva roky na vidieku v Ugande, ktoré som strávila už aj so svojím malým synom, priniesli podobné zážitky a skúsenosti. Afrika sa mi dostala hlboko pod kožu.

Na Slovensko som sa vrátila, aby som opäť mohla tráviť viac času so svojou širšou rodinou. Je príjemné, byť opäť súčasťou davu, nakoľko v sub-saharskej Afrike sa človek bielej pleti len tak ľahko neschová. Vždy je centrom pozornosti a záujmu, čo je časom nutné skrátka prijať, ale je to záťaž.

 

Cesta ku koučingu

Na návšteve so ženami v Tororo, Uganda

 

Koučing je investícia do seba a môže zmeniť život aj vám. Ak budete chcieť, bude mi cťou vás na tejto ceste kúsok odprevadiť.

Daniela Petrášová


Koučing som objavila relatívne nedávno a jeho vnútorná krása a jednoduchosť ma zastihla nepripravenú. Hoci vychádza a čerpá zo psychológie, mnohé veci, ktoré sú pre psychológov podstatné, smelo a otvorene ignoruje. Nezapodieva sa našim detstvom, neanalyzuje našu rodinu, nehľadá tie mnohé zastavenia, kde veci neboli tak, ako sme presvedčení, že by mali byť. Ukotvuje nás najmä v prítomnosti a dáva nám jednoduché, ale podstatné otázky. 

Aký chceš, aby bol tvoj život, práca, vzťahy? Čo si ochotný pre to urobiť? Čo môžeš urobiť už dnes?

Koučing zmenil môj pohľad na veci i spôsob, ako komunikujem s druhými. Dal mi odvahu odísť z klasického zamestnania a začať sa  naplno venovať svojim nápadom a projektom.

Som hlboko presvedčená o tom, že ako ľudia potrebujeme jeden druhého. Prítomnosť iného človeka, jeho záujem, ochota nás počúvať, skúmať s nami svetlé i temné stránky nášho života, naše túžby, nádeje ale aj strachy, má moc posúvať nás ďalej a dáva nám neskutočnú silu.  

Môj koučovací prístup

So synom na výlete v národnom parku, Uganda

 

 

Ponúkam Koučing zameraný na riešenia v súlade s etickým kódexom a kompetenciami Medzinárodnej federácie koučov (ICF).

Uplatňujem prístup, ktorý rešpektuje vnútornú slobodu jednotlivca a jeho hodnoty a umožňuje robiť rozhodnutia a zmeny, ktoré vychádzajú z vnútorných presvedčení človeka. Je to prístup, v ktorom kouč neponúka žiadne rady.

Druhý človek prichádza ako najväčší expert na svoj vlastný život. Kouč ho sprevádza, hľadá spolu s ním potrebné zdroje a pomáha zasvietiť na miesta, ktoré mohli byť dovtedy skryté. Spolu hľadáme najlepšie spôsoby dosiahnutia zmeny.Referencie

Koučing vnímam ako jedinečnú, efektívnu metódu, ktorá nám ponúka príležitosť pozrieť sa na veci z nového, inovatívneho pohľadu. Pritom prichádza k novým uvedomeniam, ako aj k odhaleniu vlastných vnútorných síl, ktorých si často vôbec nie sme vedomí. 

Daniela je podľa mňa nesmierne vnímavá, inteligentná a citlivá koučka, pri ktorej má človek pocit bezpečia, porozumenia a vnútorného pokoja.

Je to človek s bohatými životnými skúsenosťami, multikultúrnym rozhľadom, otvorenosťou a psychologickým vzdelaním a tak ponúka nielen profesionalitu a odbornosť, ale najmä láskavosť, túžbu pomôcť a priestor, v ktorom môže byť klient sám sebou. 

 

 

Dana Ahern, sociologička, lektorka


Danielu poznám dlhé roky ešte od čias, keď ako študentka viedla detskú skupinku v eRku. Neskôr sme roky spolupracovali pri rozvoji Dobrej noviny na Slovensku, ako aj počas jej pôsobenia v  Keni či v Ugande.

Mala vždy na srdci rozvoj druhých ľudí a bola vždy ochotná im pomáhať, čerpajúc pritom zo svojich skúseností i z poznatkov štúdia psychológie. Teším sa z toho, že ďalšie kroky priviedli Danielu ku profesionálnemu sprevádzaniu ľudí na ich životnej ceste. Na ďalšu cestu koučingu jej zo srdca prajem všetko dobré.

 

Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, jeden zo zakladateľov eRka - HKSD

Inšpirácia ľuďmi je tou silou, ktorá živí naše túžby a pomáha objavovať dosiaľ nepoznané pohľady na život. Stretnutia s Danielou nás vždy obohacujú. Daniela má dar počúvať, pýtať sa tak, že nás to nenútene nabáda pozrieť sa na problémy iným pohľadom.

Nikdy to nie je osobné a posudzovačné - dokáže namiesto vzdoru vyvolať túžbu hľadania pravdy. Je vzácne, že dokáže byť empatická v “ženskom” ako aj “mužskom” svete - takýto ľudia sú skôr výnimkou.

 

 

 

Manželia Edita a Ľubo Jendroľovci, obidvaja pracujú v oblasti obchodu